AVLYST FOR 2019 / CANCELLED

Design By Me

Vi beklager å måtte meddele at Design By Me 20. – 22. september 2019 er avlyst.
Vi har gjort en nøye vurdering etter at interessen for å være utstiller på dette arrangementet i år har vært mye lavere enn tidligere år. Vi har vurdert helheten i arrangementet, og funnet at det verken for utstillere eller besøkende vil kvaliteten bli som ønsket og forventet.